Bảng ghép đồ dtcl mùa 3 mới nhất cho bản cập nhất 10.9

Bảng ghép đồ dtcl mùa 3 mới nhất cho bản cập nhất 10.9: Ngoại trừ một số trang bị mới trong DTCL mùa 3 này, đáng chú ý nhất là Xẻng Vàng. Vật phẩm này là một trong những thay đổi nhiều nhất về trang bị trong DTCL từ mùa 1 lên mùa 2 rồi bây giờ là đến mùa 3. Dưới đây là những trang bị mới và thay đổi về những trang bị cũ trong DTCL mùa 3. Bảng ghép đồ dtcl mùa 3 mới nhất cho bản...

Có thể bạn quan tâm:

Bảng ghép đồ dtcl mùa 3 mới nhất cho bản cập nhất 10.9: Ngoại trừ một số trang bị mới trong DTCL mùa 3 này, đáng chú ý nhất là Xẻng Vàng. Vật phẩm này là một trong những thay đổi nhiều nhất về trang bị trong DTCL từ mùa 1 lên mùa 2 rồi bây giờ là đến mùa 3. Dưới đây là những trang bị mới và thay đổi về những trang bị cũ trong DTCL mùa 3.

Bảng ghép đồ dtcl mùa 3 mới nhất cho bản cập nhất 10.9

Trong bài viết cách ghép đồ dtcl mùa 3 có 2 loại trang bị chính là Cơ bản (mảnh ghép) và Cao cấp (hoàn chỉnh).

trang bị đtcl, công thức ghép đtcl mùa 3, ghép đồ đtcl mùa 3

Cách ghép đồ DTCL mùa 3 chi tiết

(Nhấn vào đây để xem ảnh tổng hợp trang bị ĐTCL mùa 3 bản rút gọn)

Các trang bị cơ bản sẽ cộng cho tướng của bạn một loại chỉ số nhất định (trừ Siêu Xẻng, mảnh ghép đặc biệt). Ghép 2 trang bị cơ bản lại với nhau, bạn sẽ tạo ra được một trang bị cao cấp, vừa có chỉ số của 2 trang bị tạo thành nó, vừa có thêm các hiệu ứng đặc biệt.

Công thức ép đồ DTCL mùa 3 cao cấp/hoàn chỉnh:

Công thức ghép Kiếm B.F:

kiếm b.f, cách ghép kiếm b.f, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Gậy Quá Khổ:

gậy quá khổ, cách ghép gậy quá khổ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Cung Gỗ:

cung gỗ, cách ghép cung gỗ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Găng Đấu Tập:

găng đấu tập, cách ghép găng đấu tập, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

đai khổng lồ, cách ghép đai khổng lồ, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần:

nước mắt nữ thần, cách ghép nước mắt nữ thần, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Giáp Lưới:

giáp lưới, cách ghép giáp lưới, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

áo choàng bạc, cách ghép áo choàng bạc, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Công thức ghép Siêu Xẻng:

siêu xẻng, cách ghép siêu xẻng, xẻng vàng, ghép đồ đtcl mùa 3, trang bị đtcl mùa 3

Ngày 05/05 năm 2020 | sự kiện | Tag: